Trzydzieści lat czyli Życie szulera

(zatrzymując Amelię)
Dozwolcież mi na chwilę cieszyć się córki moiey widokiem: czy nie dość żalu, iż, iey sam do ołtarza prowadzić nie mogę Lecz móy synu, Amelia zdaie
się. nie zupełnie ubraną? miałżebyś zapomnieć?..
OSKAR.
Nie zapomniałem oycze, lecz mnóstwo zatrudnień
(na stronie)
Warner nie przychodzi!..
(głośno Nic ieszcze gotowym nie było...
(widać w głębi Warnera) Ah! otóż i on!
Scena VII.
Ciż sami i WARNER.
OSKAR.
(cicho do Warnera )
Brylanty?
WARNER.
(równie cicho)
Mam ie (głośno z miną usłużną) Piękna Amelio i WPan Dobrodziey także, raczcie wybaczyć żem się spoźnił więcey, niż ktokolwiek z przyiaciół ich domu.
(dobywa z kieszeni pudełko z brylantami) Przyrzekłem Oskarowi że mu przyniosę przedmiot niecierpliwych oczekiwań iego,
(daie Oskarowi pudełko)
OSKAR.
Wdzięczen ci iestem.
GERMANY.
Dziękuię za syna moiego,
OSKAR.
(podaiąc pudełko Ameliz miną tryumfuiącą)
Droga Amelio racz przydać blask 'tych kamieni do wdzięków które cię zdobią.
AMELIA.
O Boże! iak to! stróy tak kosztowny.
OSKAR.
Jest tylko słabym zakładem moiey miłości.
WARNER.
(na stronie)
A iednak nas drogo kosztował.
GERMANY.
(na stronie)
Nie słuszniem go posądził.
AMELIA.
(pokazuiąc kamienie)
Patrz móy Oycze!
GERMANY.
Oskar dopełnił życzeń moich,
WALENTY.
(cicho do Oskara)
Przyrzekłem dziś wieczór dwadzieścia tysięcy na rachunek.
OSKAR.
Będą ie mieli.
AMELIA.
Oskar, spieszę się ubrać w dary twoiey miłości
WARNER.
(podaiąc rękę )
Pozwól Pani...
AMELIA.
(usuwaiąc się)
Bardzo dziękuię...
GERMANY.
Oskar, chcę z tobą pomówić na chwilę.
OSKAR.
Chętnie móy oycze (do Amelii ) pośpieszny i z powrotem
(cicho do Warnera)
Już to iest dla mnie ostatnie kazanie, zostaw nas.
(Warner wychodzi śrzodkowemi drzwiami, Amelia i Ludwika bocznemi.
Scena VIII
GERMANY, OSKAR.
GERMANY.
Móy synu wychodzisz z pod władzy oycowskiey, będziesz zarządzać maiątkiem twoim.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: