Trzydzieści lat czyli Życie szulera

Oskar, ta niepodległość do którey wzdychasz, nie iest dla ciebie zupełnie bezpieczną...
Naystrasznieysza z namiętności, gra, była od dzieciństwa zrzódłem wszystkich twoich błędów....
Lecz, przysiągłeś mi że ten ochydny nałóg wykorzeniłeś na zawsze z twoiego serca... Oskar mam nadzieię że nie zwodziłeś mnie?
OSKAR.
Z kądże to powątpiewanie?...
nie Oycze, a ieźli nowych potrzeba przysiąg, przysięgam...
GERMANY.
Bóg czyta w sercu twoiem! iemu odpowiesz za los Amelii.
Lecz ieżeliś mnie oszukał; lub ieżelibyś wciągnięty na nowo przez szkaradny nałóg, miał kiedykolwiek zostać szulerem.
— Bóg ml przebaczy oszukanemu, żem zgubił naymilszą z niewiast; łącząc ią z przeznaczeniem twoiem, lecz ciebie móy synu skarałby wszystkiemi klęskami, iakie za sobą ciągnie
ta niecna namiętność; pogarda, hańba, nędza, zbrodnia.. ah! moie oczy prędzey zgasną w grobie, nim uyrzą okropność twego ukarania.
OSKAR.
Stóy Oycze!.. W teyże to chwili?..
GERMANY.
Tak iest móy synu; bo cd tey chwili los twóy zależy;
OSKAR.
Zbliżaią się... racz...
GERMANY.
Oskar, zaspokóy troskliwość przyiaciela, uściskaniem Oyca
(w tey chwili Warner i całe towarzystwo wchodzi drzwiami od ogrodu; Amelia i iey służące drzwiami bocznemi.
Amelid zupełnie ubrana do ślubu)
Scena IX
Poprzedzający i całe Towarzystwo:
WALENTY.
(do Oskara )
Panie, poiazdy iuż, czekaią.
GERMANY.
Idźcie moie dzieci, serce i błogosławieństwo Oycowskie towarzyszyć wam będzie.
(Amelia klęka przed Panem Germany, który ią podnosi i całuie, po czem wszyscy odchodzą)
Scena X.
GERMANY i WALENTY.
WALENTY.
Czy Pan póydzie do siebie?
GERMANY
(zawsze w krześle)
Nie, zostanę w tey sali, tu będę czekać ich powrotu... Serce moie wzruszone... łzy cisną się do oczu...
Uyrzęż spełnione nadzieie, którem na tych związkach położył?... Już nie gra., przysiągł mi to... Warner, iego przyiaciel, przysiągł mi to również..


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: