Trzydzieści lat czyli Życie szulera





, teraz, iuź się stało. przed Ołtarzem wieczne zawieraią śluby... O! juk mnie boli, iż nie iestem przy nich!... lecz mogę wiedzieć... tak, Walenty!
WALENTY.
Co Pan każe?
GERMANY.
Bież do kościoła; ztąd chce bydź obecny ich ślubom;.., doniesiesz mi o chwili, kiedy mam połączyć błogosławieństwo moie z ostatniemi modły kapłana.
WALENTY.
Biegnę
(odchodzi)
GERMANY.
Nie poymuię przeczucia, które mnie porusza.. iakią żaltaiemny...
(Rodolf wchodzi drzwiami od ogrodu i zda-
ie się szukać kogoś coby uwiadomił Pana Germany o iego przybyciu )
Scena XI
RODOLF i GERMANY.
GERMANY.
Któś obcy!...
RODOLF.
Czy mam zaszczyt mówić z Panem Germany?
GERMANY.
Tak iest. co WPan roskażesz?
RODOLF.
Nazywam się Rodolf Derikur, mam zaszczyt znać przyiaciela WPana Dobrodzieia, Pana Dermon.
GERMANY.
Dermon!.. czy przybył? czemuż go nie widzę?
RODOLF
(list mu oddalać) Ten list uwiadomi WPana Dobrodzieia o celu moiego przybycia.
GERMANY
(na stronie)
Jakaś taiemnica?...
(otwiera list i czyta)
"Móy przyiacielu: od wczoray dopiero przybyły, odkryłem smutną i boleśną prawdę!..
(na stronie)
Cóż to znaczy?.. "Zaślubiny moiey synowicy powinny bydź wstrzymane..." Boże!...
Błagam Cię, nic nie stanów przed wyjaśnieniem które Ci dać śpieszę.
Ledwie mam czas na skreślenie tych słów kilku. "Dermon" Wielki Boże! czy wiesz WPan, iaki powód?... pytać się boię... lecz móy syn, iuż przed ołtarzem,.. śluby nie rozerwane...
RODOLF.
Ah! co mówisz?
(usiłując wstać)
Jeśli czas ieszcze, potrzeba wstrzymać wszystko... wołać moich ludzi... Hey!...
WALENTY.
(wbiegaiąc)
Panie Dobrodzieiu!...
GERMANY.
Boże!...
WALENTY.
Już są złączeni!... ah! gdybyś Pan widział iak tkliwy obrządek..
(Dermon wchodzi)
RODOLF.
Pan Dermon!
(Rodołf bieży na przeciw Dermona.
Walenty trzyma i sadza na powrót Germanego)
Scena XII
GERMANY.DERMON, RODOLF, WALENTY.
RODOLF.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 Nastepna>>





Polecamy inne nasze strony: