Trzydzieści lat czyli Życie szulera


(cicho do Dermona)
Już za późno,.. iuz po ślubie... zatay WPan prawdę.
GEMANY.
(wyciągaiąc ręce do Dermona)
Dermon!
DBRMOM.
(biegnąc go uściskać)
Móy przyiacielu!
GERMANY.
Ten list?...
DERMOM.
Proszę cię, zapomniy o nim...
GERMANY.
Nie, musisz mi natychmiast objaśnić...
DERMON.
Ha!
kiedy chcesz koniecznie, więc dowiedz się, że tey nocy, w mieyscu hańbiącem, szulerka..
GERMANY.
Szulerka!.. dokończ...
(słychać powrót małżonków)
RODOLF
Przestań WPan Dobrodziey, iuż wracaią z kościoła, oszczędzay niewinną małżonkę i honor twoiego syna; niech wieczna zasłona...
GERMANY.
Nie, muszę odkryć...
(Dermon i JRodolf zaledwo mogą utrzymać Germanego, który usilnie podnieść się: cały orszak towarzyszący małżonkom wchodzi na scenę)
Scena XIII
(Poprzedzaiący)
Oskar,Amelia,Ludwika, Warner,
AMELIA.
(rzucaiąc się w obięcia Dermona)
Stryiu móy! przyiacielu! Oycze! ah! iakżem szczęśliwa!...
DERMON.
(ściska ią)
OSKAR
Co widzę!
WARNER.
To ten obcy!..
OSKAR.
(cicho do Warnera)
Nie byłże on tey nocy?..
WARNER.
Tak iest!... cicho!
OSKAR.
I Rodolf?
WARNER.
Jam go nie zapraszał.
OSKAR.
Mieliżby nas wydać?
AMELIA.
(spoglądaiąc na Oskara, Germanego i Dermona)
Odwracacie oczy... nikt nie mówi słowa: zkąd ten smutek? Oskar, widzisz moiego stryia,
OSKAR.
W istocie, przypominam sobie rysy tego Pana; żałuię nieskończenie, iż przybywszy za późno,nie mógł bydź na naszym ślubie.
GERMANY.
Dzięki może za to winieneś składać Bogu,
WARNER.
(na stronie)
Wie o wszystkiem.
GERMANY.
Moia córko, odeydź na chwilę.
AMELIA.
Ja!...
Dermon i Rodolf
(do Germanego)
Cóż zamyślasz?
GERMANY.
Odeydź córko, chcę mówić z synem:
AMELIA.
Ty!...móy oycze!...
OSKAR.
Zostań Amelio, zakazuię ci wychodzić.
Nie masz tu Pana nademnie. ... Nie potrzeba taiemnic na rozdarcie zasłony, którąby chciano pokryć obelgę, przygotowaną dla mnie.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: