Trzydzieści lat czyli Życie szulera

Widzę zrzódło tey podłey plotki. Jey sprawca, (wskazuiąc na Rodolfa) iest przedemną,. Tak, WPan mi odpowiesz za tę niecny zdradę,
RODOLF.
Ja?...
AMELIA.
Boże!
GERMANY.
(do Oskara)
Zuchwalcze!
DERMON.
(do Oskara)
Nie lżyi tu WPan nikogo; to ia sam.
OSKAR.
WPan? nie byłbyś się ważył... Winieneś milczeć boś był ze mną tey nocy.

WSZYSCY RAZEM
Tey nocy!
WALENTY.
(wbiegaiąc przestraszony:do Germanego)
Panie Dobrodzieju! Komisarz policyi iest pod drzwiami i chce mówie z panem natychmiast
OSKAR.
Komisarz policyi!
GERMANY.
Chce mówić zemną?
RODOLF.
Co znaczy?...
WARNER(
(na stronie)
Zgubieniśmy; to po brylanty...
DERMON.
Boże!
przeczuwani,
(do Germanego)
Ocalay honor twoiego domu, proś niech się oddalą wszyscy obcy.
(na rozkaz Dermona służący wychodzą prędko do ogrodu, a wraz z przybyciem nowych osób na scenę, oddala się i całe towarzystwo na ślub przybyłe)
Scena XIV.
GERMANY.
DERMON, AMELIA, OSKAR, WARNER. LUDWIKA, RODOLF , KOMISARZ policyi, dwóch żandarmów.
KOMISARZ.
(do Germanego)
Z żalem przerywam czcigodny obrządek, lecz powinność mi każe.
Proszę, racz Pan oddalić z tąd osoby obce.
GERMANY
Nie masz tu obcych, mów WPan;
KOMISARZ.
(do Oskara)
Czy WPan iesteś Oskar Germany?
GERMANY.
Syn móy?
OSKAR.
Tak, ia iestem.
KOMISARZ
Blisko domu gry, na który policya ma oko, spełniono kradzież drogich kamieni.
Ze świadectw różnych przytrzymanych, osób, wiadomo iest, że WPan Oskar Germany, uczęszczasz, do tego doma, i że nocy zeszłey, nabyłeś od kobiety podeyrzaney garnitur z
brylantami, nie mogącemi należeć do podobney Osoby.
AMELIA.
(do Oskara)
Tyż więc...
OSKAR.
Cicho!...
GERMANY.
(do Oskara).
Bydźże może! ..nieszczęśliwy!
iesteś więc znanym iuz za szulera! Nazwisko moie zhańbione! Zbiy ten zarzut, albo wyrzekam się ciebie.
KOMISARZ.
(do Oskara)
WPan zaprzeczyć nie możesz...
OSKAR.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: