Trzydzieści lat czyli Życie szulera

lecz dzięki moiey zręczności, poczciwski, iuż, na schyłku; zawsze cierpiący, świętymi nas mniema, a my tym czasem, w oczekiwaniu znacznego spadku, pożyczamy u przyszłości; ia
robię układy, i dziś iuż prowadzę handel posagiem, który dopiero iutro wziąść mamy.
RODOLF
(z przymusem)
Wybornie!... a Panna wie o tem bez wątpienia?...
WARNER.
Ani słowa.
— sierota od dziesiątego roku życia, wychowaną iest w domu Pana Germany.
— Ma ieszcze stryia, którego oczekuią na ślub od; którego zależy cokolwiek; lecz ten wraca podobno z Indy i, czy z Mexyku; że zaś iuż przysłał swoie zezwolenie, więc go się
nie lękamy wcale. — To małżeństwo, Mon cher, nie będzie długo spokoynem: Oskar lubi niepodległość — niewinna Amelia iest słodka, tkliwa... nie zgodzą się z sobą.
RODOLF.
Czy to trwoży WPana?
WARNER.
Przeciwnie... iesteś frycem mon cher; przybędzie mężateczka, którą pocieszać wypadnie.
RODOLF
(na stronie )
Nędznik!
WARNER
Lecz ia tu rozprawiam, a kochany nasz Oskar dobywa wszystkich sił zapewne, ku odzyskaniu bryliantów dla swoiey kochanki. — Muszę się dowiedzieć, iak też stoi z fortuną....
Ah zapomniałem... Jeźli grasz dziś ieszcze, radzę spróbować wskazanego sposobu; 3. 7. 15. — Do zobaczenia
(idzie w głąb teatru).
RODOLF.
O Boże!
w iakąż iaskinię łotrów dałem się wprowadzić?... niegodziwy Wernerze! a ten Oskar... biedna Amelia!... padnie ich ofiarą!. Dopiero com chciał stąd uciekać...
a teraz niewiem; iaka władza zatrzymuie mnie w tem mieyscu.
(obcy człowiek, średniego wieku, wchodzi z nieśmiałością i obawą, iest to Dermon; kapelusz ma w ręku:)
Jakiś obcy!.
.. wstyd mnie ogarnia, skoro uyrzę twarz nową... Wielki Boże! znam go! iest to kupiec z Marsylii, widziałem go w podróży, iest nawet w związku z moią rodziną... I on tu przychodzi!.
. unikaymy iego spotkania, uważaymy Oskara.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: