Trzydzieści lat czyli Życie szulera


(na stronie)
Podpisuie.
AMELIA.
(oddaiąc mu dokument)
Masz, lec, zniszcz ślady zbrodni twoiey;... Oskar, za całą nagrodę błagam cię, abyś się gry wyrzekł.
OSKAR.
(z uśmiechem)
Na zawsze droga Amelio.
(woła)
Walenty! ludzie!
(Walenty i kilku służących wchodzi środkowemi drzwiami, Ludwika także)
AMELIA.
Cóz zamierzasz?...
OSKAR.
Nie miey żadney obawy, los nasz wkrótce się odmieni. (do służących) Walenty, przygotować wielki salon, ubrać go bogato. Dziś wieczór mam gości, daię bal.
AMELIA.
Bal!...
w chwili...
OSKAR.
Należało ukryć moie nieszczęście... wszyscy iuż zaproszeni; będzie bal i koncert; nie lękay się wydatku, za chwilę wrócę bogaty... Do widzenia droga Amelio!
AMELIA.
Na Boga śpiesz się, wykup wexle,..
OSKAR.
Mam czas na to ieszcze.
(na stronie) Wprzód podwoię tę summę; zbyt wiele przegrałem w nocy, abym nie miał bydź szczęśliwszym rano. Warner mnie czeka; do widzenia Amelio.
Żeby wszystko było gotowe do balu.
(wychodzi, za nitu służący)
Scena III.
AMELIA, LUDWIKA, PÓŹNIEY WALENTY; A POTEM DERMON.
LUDWIKA.
O Boże!
moia droga Pani, cóż się to stało? drżysz ieszcze cała, a Pan wyszedł pełen radości.
AMELIA.
(siada)
Ah Ludwiko!... mgła oczy mi zasłania...
czule, ie nad siły iest moie nieszczęście. Spełniam ofiarę! w nędzy żyć będzie móy syn nieszczęśliwy!
LUDWIKA.
Ah, zgaduię!...
(Walenty wchodzi nagle z listem w ręku)
WALENTY.
Pani, w chwili kiedy Pan wychodził, iakiś Jegomość którego rysy nie są mi obce, tylko ich sobie przypomnieć nie mogę, zbliżył się do mnie, oddał mi ten list, i prosił głosem
wzruszonym, bym ci go Pani oddał natychmiast.
AMELIA
(wstając)
List... powinnamże?...
LUDWIKA.
I czegóż Pani obawiać się możesz?
AMELIA.
Nie wiem; lecz ręka drży...
może ieszcze nowe nieszczęście!... (przebiega list oczyma) Boże! co widzę!... to od niego stryia; on tutay!... O dzięki Ci Wielki Boże!


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: