Trzydzieści lat czyli Życie szulera

Oskar zgubiony, ieśli nie uciecze... zfałszował wexle...
AMELIA.
Ah! ten cios okropny, nie iest dla mnie nowym... Więc wszystko odkryto?...
DERMON.
Ty wiedziałaś?
AMELIA.
Od dziś dopiero.
Od dziś tez dopiero iego zbrodnia iest znaną.
Nędzny lichwiarz, w którego ręce złożył twóy mąż występny podrobione wexle, udał się do bankiera, podpisanego na nich.
Bankier odkrywa podstęp, zatrzymuie wexle, wzywa policyi, a lichwiarz zeznaie, iż tym fałszerzem iest Oskar Germany.
AMELIA.
Stryiu móy! ratuy go!...
DERMON.
Tak iest, będę go ratował, dla twoiey... dla twoiego syna miłości;... lecz potrzeba natychmiast posłać, uwiadomić go...
AMELIA.
Niestety! wiemże gdzie?... o ia nieszczęśliwa!...
LUDWIKA.
(wbiegaiąc)
Pani, iakiś nieznaiomy, utrzymuiąc że ma coś ważnego iey donieść, chce z Panią mówić miast. Powołuie się na Pana Dermon.
DERMON.
(do Amelii)
Nie obawiay się, to móy przyiaciel, Rodolf Derikur... pozwól niech wniydzie natychmiast.. tylko iak nayskryciey.
(Ludwika wychodzi)
Ja prosiłem, by mi doniósł, gdyby się o czem dowiedział. Rodolf z równą moiey gorliwością wspierać ciebie bedzie.
LUDWIKA.
(wprowadzaiąc go)
Oto iest.
RODOLF.
(do Amelii)
Racz. Pani darować...
DERMON.
Już iey znanym iest powód przyjścia twoiego. Mów przyiacielu, co wiesz?
RODOLF.
(do Anielu)
Ta tylko chwila ratunku zostaie mężowi Pani. Rozkaz poymania go iuż iest wydany; iuż więzienie otwarte, iutro twóy mąż w kaydanach.
AMELIA.
Ah!
nie przeżyię trwogi i zgrozy, która mnie przeymuie!
RODOLF.
Pani!..
AMELIA.
Na miłość Boską, co czynić?
Uciec się w moie objęcia.
Twóy Henryk iuż est moim synem; myśl o własnem bespieczeństwie; połóż koniec twoim mękom, opuść...
AMELIA.
Nigdy...
DERMON I RODOLF.
Cicho!...
SCENA XIV.
Ciż sami, wbiega LUDWIKA, późniey WALENTY.
LUDWIKA.
(przestraszona)
Pani moia! Pani!... o Boże! cóżem słyszała?... wszystko w zamieszaniu, mówią..


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: