Trzydzieści lat czyli Życie szulera

więc odrzucasz zawsze moię miłość? Dobrze! tyle nienawiści musi wreszcie połączyć z nią i zemstę...
Jaź się nie lękam męża woiego; a ty musisz bydź moią, bo to zaprzysiągłem...
AMELIA.
Ah!... więc śmierci moiey pragniesz?
WARNER.
Amelio!
AMELIA
(spostrzegaiąc szpadęBoże!...uratowanam!...
(porywa szpadę) raczey smierć niż hańbę!...
WARNER.
Nieroztropna!... wstrzymay się!...
(wydziera iey szpadę, i rzuca na ziemię)
AMELIA.
Umieram!...
(pacia zemdlona rozpięte włosy spadaią na piersi)
WARNER.
(podnosząc ią)
Ah!
(w, tey chwili, stukaią do drzwi gabinetu)
Scena XIV.
Ciż sami, OSKAR
(za drzwiami)
OSKAR.
Otwórz, Amelio! otwórz.
WARNER.
Piekło!... to Oskar!...
AMELIA.
(przychodząc do siebie)
Ah! mąż móy!.
OSKAR.
(silnym głosem)
Amelio! otwórz coprędzey...
AMELIA.
(do Warnera)
Uciekay!...
WARNER.
Nie mogę... lecz tam... milczenie...
(gasi świece) pomniy źeś shańbiona iezeli mnie zdradzisz! (rzuca się w pudło od harfy)
OSKAR.
Rozkazuię ci, otwórz lub drzwi wyłamie.
(wstrząsa drzwi)
AMELIA.
Ah!
śmierć mi przynosi!...
(idzie by otworzyć, lecz chwieie się i pada bez zmysłów przy toalecie. Oskar wyłainuie drzwi, wchodzi, a zrzucaiąc płaszcz)
OSKAR.
Niema nikogo!...
ciemno!... głuche milczenie!., zdawało mi się iednak, zem słyszał głosy; to przywidzenie... Amelia śpi zapewne. Więc ieszcze niewiedzą o moiey zgubie?
o niebezpieczeństwie iakie mnie otacza?... Już byłoby po mnie, gdyby nie przypadek... I Warner mnie opuszcza w tey okropney chwili!... i trafem fatalnym przegrałem znowu!...
losie piekielny!... Daley, muszę uciekać natychmiast... uciekać!.. sam!... Nie... Amelia ze mną iśdź musi; gdzież miałbym pociechę?... Ah! czuie, ie mi zawsze iest droga.
; iestem pewny wzaiemney miłości póydzie wszędzie za mną... Trzeba ią zbudzić,
(idzie do łóżka, a pod nogami napotyka szpadę Warnera)
Cóż to iest?


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: