Trzydzieści lat czyli Życie szulera


(oddala się. Na słowo Bóg, Oskar który z chciwością niósł do ust szklankę, zatrzymuie się)
OSKAR.
(na stronie)
Bóg!...
(głębokie westchnienie, — połam zdaie się uspokaiać, łamie chleb, i chowa połowę,. za kamizelkę) to dla moiey rodziny!
(ze z chciwością; — Podróżny, który patrzał na niego, zbliża się)
PODRÓŻNY.
Nieszczęśliwy!
PANI BIRMAN.
(do męża)
A, otóż podróżny, który iedzie do Münich..
. Naynizsza sługa, czy Pan dobrze spałeś, czy nic nie brakowało?
PODRÓŻNY.
Nie, moia gosposiu, nic... Powiedz mi WPan, Panie gospodarzu, czy macie wiele biednych w tym kraiu?
BIRMAN.
Biednych? nie, chwała Bogu.
PODRÓŻNY.
A któż iest ten nieszczęśliwy?
BIRMAN.
Ten tu? a to co innego. To cudzoziemiec.
, mieszka w czerwoney górze; powiadaią że przybył z Francyi.
PODRÓŻNY.
Zdaie się bydź bardzo biednym; posila się nędzną strawą.
Miło iest znaleść sposobność do czynu ludzkości; — Daycie mi tu butelkę wina, wypiię kielich pożegnania; sądzę, ze ten biedny człowiek będzie rad napić się zemną.
BIRMAN.
Pan z nim chce pić?
PANI BIRMAN.
(do męża)
Cóż tobie do tego? to zawsze iedna butelka więcey. Elźbietko, butelkę wina; z pieczątka, żółtą... prędko.
PODRÓŻNY.
(do gospodyni)
Proszę o móy rachunek; muszę bydź w Münich zawczasu
PANI BIRMAN.
Natychmiast, dodam tylko butelkę...
(siada, biorąc kredę i tablicy Służąca przynosi wino, które podróżny każe postawie na stole, przy którym iest Oskar.
Służąca wypełnia rozkaz z zadziwieniem; Oskar do tey chwili nie uważał podróżnego; ten nalewa sobie szklankę potem bierze szklankę Oskara, wylewa z niey resztę piwa i napełnia
winem. Wtenczas Oskar podnosi głowę i patrzy nań zdziwiony)
PODRÓŻNY.
(uśmiechaiąc się nad zdziwieniem Oskara)
Skosztuy tego wina, móy dobry człowieku; posili cię lepiey, niż twoie lekkie piwko.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: