Trzydzieści lat czyli Życie szulera


(Podróżny i Oskar odchodzą, słychać wesołą muzykę)
SCENA V,
PAN I PANI BIRMAN
(wbiegaią wieśniacy i młodzież z okolicy)
BLRMAN.
Ehe! żono! czy słyszysz?
patrz, patrz! otoż i cała nasza młodzież! będą strzelać do celu. Żywo! żywo! śpieszcie się. 'Błażeiu! Elżbieto! przynieść łuki. A wy chłopcy, zręczność! mierzyć dobrze.
Żebyście mi zbili ptaka od pierwszego razu; a potem tańce aż do nocy.
(rozdaią łuki młodzieży)
(do żony)
Im prędzey, widzisz, powrócą, tym więcey będziemy mieć zysku, (do młodych) da-
Jey chłopcy, żwawo, marsz, niech żyie wesołość
i miłość !
(Włościanie i cala młodzież wybiega wesoło. Pani Birman wchodzi do domu z dziewkami, a Binnan do piwnicy z Błairietn.
Wtem widać żblizaiącego się młodzieńca, ubior iego woyskowy. Jest to Henryk Germany)
Scena VI.
HENRYK sam, późniey BIRMAN.
HENRYK.
(wchodząc, patrzy w pugilares)
Oberza pod złotym lwem, na drodze do Münich... tu więc podług wskazania mam się zatrzymać i powziąść dalszą wiadomość... Hey! iest tam kto?
BŁAŻEY.
(wbiegaiąc) Co Pan każe?
HENRYK
Gdzie gospodarz?
BŁAZEY.
Jest tutay, zaraz póydę po niego
(wchodzi da piwnicy)
Henryk.
(rzuca płaszcz na stół)
Doszedłem wreszcie kresu długich' starań moich? Znaydęz moich i rodzicówj matkę, wzór cnoty! i oyca... niestety!
bardzo winnego; ale drogo zapewne okupił iuz błędy swoie. Piętnaście lat wygnania, cierpień, może nędzy!... Ah!
byłbym dawno pośpieszył-im na pomoc, lecz śmierć tylko stryia mogła mnie uwolnić z posłuszeństwa, wskazanego mi dobrodzieystwy iego.
Teraz iestem wolny, i nie doznam chwili spoczynku, póki nie odkryię mieysca ich schronienia. Wiem iuz,. że po długich niedolach, przybyli w te strony...
(Birman i Błażej przychodzą z piwnicy, Błażey ma kosz wina w ręku )
BIRMAN.
Idź Błażeiu, zanieś ten kosz.
(do podróżnego)
Naynizszy sługo, co Pan rozkaże?
HENRYK.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: