Trzydzieści lat czyli Życie szulera


Czy WPan iesteś tu gospodarzem?
BIRMAN.
Tak iest... ia... zaraz!... ieśli się nie mylę, Jegomość iest woyskowym i nie tuteyszym?
HENRYK.
Prawda, iestem Francuz.
BIRMAN
Pan przybywa z Münich? Henryk.
HENRYK
Tak iest.
BIRMAN
Byłem tego pewny! i masz Pan odebrać list w oberży pod Lwem złotym? Henryk.
HENRYK
Właśnie miałem się pytać...
BIRMAN.
Zaraz... bo widzisz Pan, żebym się czasem nie omylił... Jak się Pan zowie?
HENRYK.
Henryk Germany.
BIRMAN.
(czytaiąc adres listu)
Henryk Germany, Kapitan... to samo.
Oto iest Panie Kapitanie.
HENRYK.
(porywając list)
Ah! daway! ten list dla mnie iest naywiększey wagi!
(otwiera) cale szczęście życia moiego zawislo od tey wiadomości,
(czyta)
BIRMAN.
(na stronie)
Jaka żarliwość!... Kapitan francuzki, tak miody...
zapewne iaka miłostka, albo może...
HENRYK.
(na Stronic)
Tak... to potwierdza... wielki Boże! więc ztąd blisko...
(do Birmana)
Przyjacielu!
BIRMAN
Panie Kapitanie?
HENRYK
Muszę mieć natychmiast niektóre objaśnienia; Jeśli mi dopomożesz, oczekuy znaczney nagrody.
BIRMAN
Jestem gotów Panie Kapitanie, mów Pan...
HENRYK
Znasz zapewne wszystkich mieszkańców tey okolicy?
BIRMAN
Co do iednego.
HENRYK.
W ich liczbie, czy nie ma cudzoziemca, około lat 55 iak sądzę, zapewne biednego i szukaiącego ukryć swoię nędzę?
BIRMAN.
Takiego ia nie znam.
HENRYK.
Nie znasz?...
Jednakże zapewniaj mnie w tym liście... że iest temu dwa lata, iak osoba o ktorey mówie, miała osiąść w tych stronach.
BIRMAN.
Dwa lata?
HENRYK.
Tak iest; mówią nawet ze się trudni rąbaniem drew.
BIRMAN
Drew?... miałżeby to bydź?... nie, to bydź nie może... a iego imię?
HENRYK.
Jeżeli zachował własne, powinien się nazywać... Oskar.
BLRMAN.
Oskar?... ho zapewne!... człowiek silny, pleczysty; Ba! czy go znam?
HENRYK.
Więc znasz go WPan?
BIRMAN
Oh?
nie dla tego, żebym się chlubił iego znaiomością...


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: