Trzydzieści lat czyli Życie szulera

(daie kilka sztuk słota) wskażcie mi drogę do czerwoney góry, i do chuty Oskara. (zadziwienie powszechne)
BIRMAN
Chaty Oskara?
PANI BIRMAN
Czy Pan żartuiesz, Panie Kapitanie?
dla Bogu! cóżbyś Pan tam robił?
HENRYK.
Daley, mówcie; każda chwila spóźniona iest dla mnie męczarnią, (błyska się)
I chcesz Pan odjechać bez posiłku?
PANI BIRMAN.
Patrz Pan, iak się chmurzy, czy widzisz błyskawicę? zanosi się na burzę.
HENRYK
Niemnie w świecie zatrzymać nie zdoła... proszę, śpieszcie się, wskażcie mi drogę...
PANI BIRMAN
Patrz Pan, patrzay, cała młodzież z okolicy pośpiesza schronić się przed burzą, (w oddaleniu muzyka) Otoż grzmoty i deszcz!
BIRMAN.
(do wieśniaków)
Daleyże, daley moie dzieci!.
(Wieśniacy i wieśniaczki przybywaią wesoło, lecz s oznaką obawy przed burzą.
Miedzy mło-
dzieżą można rozpoznać Króla i Królowę uroczystości.
Henryk odziewa się płaszczem, służący z oberży zabieraią stoły, ławki i krzesła)
HENRYK
Nie zatrzymuycie mnie... droga do chaty?
Ha! kiedy Pan chcesz koniecznie, oto tam!
— przeydź przez wioskę, zostaw las na lewo, idź za daią. ścieszka, zawsze w górę.
PANI BIRMAN
I nie zatrzymuy się na drodze,
(grzmot silnieyszy)
Niech Pan Bóg prowadzi!
PANI BIRMAN.
(do włościan)
Wniydźcie, wniydźcie moie dzieci!
(wchodzą wszyscy do domu, skoi-o Henryk odszedł)
(Zmienia się dekoracya; chata na pochyłości góry dzikiey, Otoczoney przepaściami.
Wewnętrzna część chaty zaymuie dwie części teatru, po lewey ręce widzów, ognisko próżne; trochę daley kawał firanki podartey, a za nią prawie zupełnie ukryty tapczan.
Na boku druga izba, którey drzwi otwarte. Wgłębi tey nędzney chaty dwa szerokie okna bez okunnic, przez okna widok smutny gór, a między oknami, drzwi źle umocowane.
Rolne drogi krzyzuią się w górach, a w samey głębi, na wierzchołku naywyższey, widać kapliczkę.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: