Trzydzieści lat czyli Życie szulera

Chata wystawia obraz ostatniey nędzy; stół tylko z kawałka tarcicy, na nim dwie poduszki do wyszywania.
Stara szafka, cztery
złe stołki i stołeczek pod nogi; dzbanek, kilka talerzy glinianych, i kilka garnków w szafie, w iednym kącie siekiera)
Scena VIII.
AMELIA, późniey JÓZEFKA.
(Czas pochmurny, wiatr wieie silnie, często błyska się.
Amelia przychodząc z mieysca zasłoniętego firanką, okazuie cokolwiek obawy, lecz więcey ieszcze zwątpienia o losie)
AMELIA.
Wzmaga się burza!
wicher chwieie tą nędzną chatą; a Oskar od wczoray nie powrócił ieszcze... zapewne nie znalazł zarobku, nie otrzymał wsparcia...
Cóż się stanie ze mną, ieśli wróci bez chleba dla moiey córki!... (grzmi) Boże! grzmot ią obudzi... (zbliża się do mieysca zasłoniętego firanką) Spi! biedne dziecię. !
niech Bóg przedłuży sen twóy, niech mi oszczędzi boleści słyszenia: "Matko, iestem głodna!" (płacze, grzmi mocniey, wiatr świszcze) Lecz natura nie łez po mnie wymaga...
śpieszmy się, z dokończeniem roboty; gdyby Oskar nic nie przyniósł, póydę ią sprzedać do bliskiey wioski, (bierze iednę s dwóch poduszek, siada i pracuie) Jeśli wolą iest
[Boga, bym przepędziła życie w tey okropney nędzy, za cóż mi dozwolił dwa razy zostać matką.. ah! przynaymniey móy Henryk musi bydź szczęśliwszym! cóż się z nim stało?
opuściliśmy go dzieckiem, teraz, iuż iest człowiekiem. ia sama, niestety! nie poznałabym go. Ah iestżem wskazana nie uyrzeć go nigdy! (ociera oczy.
Wicher wzmaga się i rozwala drzwi środkowe.
Amelia zrywa się z trwogą; wydaie krzyk, któremu odpowiada, krzyk Józefki przestraszoney i rzucaiącey się w matki objęcia) Razem obiedwie.
Marno!... Córko!...
AMELIA.
(ściskaiąc ią)
Nic to, moia Józefko, to burza, i te drzwi, obalone wiatrem.
JÓZEFKA.
Ah mamo! przelękłam się bardzo!...
AMELIA.
(oglądaiąc się z obawą)
Niestety!
iezeli się wicher wzmoże!...


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: