Trzydzieści lat czyli Życie szulera

(zniecierpliwiony widząc Anielki nie przestaiącą płakać) Czym ci nie powiedział, że los nasz się zmieni?
Tak, iutro odjedziem do iakiego wielkiego miasta: Wiednia, Hamburga, Berlina..,
AMELIA,
Jeszcze daley od Oyczyzny! daley od moiego syna!
OSKAR,
Tak musimy, Ten syn zginął iuż dla nas; twóy stryi, nauczył go przeklinać nas zapewne...
AMELIA.
(we łzach)
Ah i iakże przedsiębrać tak daleką drogę! bez sposobu..
OSKAR.
Alboż nie zaradziłem i dzisieyszym potrzebom?
(dobywa z kieszeni garść złotą)
Patrz!... mam
AMELIA.
(z radością)
Boże! któż ci dał te pieniądze?
OSKAR.
(po długiem milczeniu)
Znalazłem ie.
AMELIA.
(z przestrachem)
Znalazłeś!... o Boże!
OSKAR.
Połowa te summy wystarczy na dostanie się do iakiego bogatego miasta, a druga polowa..
Fortuna niezawsze iest przeciwną; ma ona i swoie łaski.
Niech tylko znów się znaydą w mieyscach obfituiących w złoto, a wnet odzyskam szczęście i bogactwo.
AMELIA.
Ah! ieszcze grać chcesz?...
OSKAR.
Cicho!... ktoś się zbliża...
schoway te pokarmy, nie powiaday że mam złoto...
(Amelia przestraszona chce sprzątnąć ze stołu; lecz w tey samey chwili nędzarz odziany łachmanami, z torbą na plecach, staie we drzwiach, Jest to Warner.)
Scena X.
Poprzedzaiący, WARNER..
WARNER.
(we drzwiach)
Móy dobry Panie, moia dobra Pani, mieycie litość nad biednym żebrakiem! wsparcia! dla miłości Boga!
(wyciąga ręce, wchodząc powoli do izby)
AMELIA.
To nieszczęśliwy.
JÓZEFKA.
Oycze! on bardzo biedny!
OSKAR.
Odpraw tego nędzarza, nie wpuszczać nikogo; odpędź go.
AMELIA.
Móy mężu, mieymy nad nim litość; my nie iesteśmy szczęśliwsi, a on może mniey od nas na nędzę zasłużył.
JÓZEFKA.
(do Oyca)
Pozwól mi dać nut kawałek chleba; to tak boli bydź głodnym.
(Oskar zadrżał, iest poruszony, lecz obawa przemaga nad litością)
OSKAR.
(odpychaiąc córkę)
Nie, zakazuię ci.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: