Trzydzieści lat czyli Życie szulera


(Józefkd struchlała ucieka do matki)
WARNER.
WPan iesteś bardzo twardego serca; szczęście że ta dobra Pani więcey ma litości; Bóg też iey nagrodzi...
(patrzy z uwagą i poznaie Oskara oraz i Amelią)
Co widzę?... to on!.
OSKAR I AMELIA.
(poznaią Warnera)
Warner!!
WARNER.
Oskar.
OSKAR.
(szukaiąc broni koło siebie, porywa za siekie rę w kącie stoiącą)
Nędzniku! piekło ciebie moiey zemście przysyła, zginiesz z moiey ręki!
(bieży by strzaskać głowę Warnera, Warner podnosi kiy ku obronie; lecz Amelia i Józefka pomiędzy nich wpadaią)
AMELIA I JÓZEFKA.
"Wstrzymay się!... oycze!...
(obiedwie zatrzymuią Oskara, który Stoi z podniesioną siekierą)
AMELIA.
Mężu! zaklinam cię, nie rozleway krwi więcey; Wiesz, ah wiesz aż nazbyt, ile to ściąga nieszczęść!
patrz na tego nędznika: niemniey go Niebo iak nas ukarało, widzisz iaka iest pokuta za morderstwo!
OSKAR.
(s odrazą)
Morderstwo!...
(upuszcza siekierę, i odwraca się przerażony Józefka podnosi siekierę i chowa ią)
WARNER.
(z flegmą)
Zawsze gwałtowny!
gdyby twoia żona nie była roztropnieyszą, Bóg wie; coby się stało... I cóżbyś zyskał z uyrzenia mnie trupem?... Wyznaię, źlem się obszedł z tobą...
(Amelia daie mu znak by milczał)
Lecz zapewne wiesz o wszystkiem, a czas wiele rzeczy wygładza z pamięci.
Zresztą, iak Pani dobrze powiedziała, ieśli masz mi co zarzucić, los dostatecznie pomścił się za ciebie; po piętnastu leciech nieszczęść rozmaitych, przypadek złączył nas
znown, obudwóch prawie zarówno nędznych. Gdybym był tobą, poszedłbym za przykładem iaki sam ci daię, zapomniałbym przeszłości, podałbym rękę.
dawnemu towarzyszowi, a ieszczebyśmy pomyleli wspólnie, o sposobach odwrócenia złey gwiazdy!
(Oskar usiadł, Amelia stoi koło niego.
Józefka na kolanach oyca, który do niey tuli głowę, iak gdyby niechciał słyszeć wyrazów IV arneru)
OSKAR.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: