Trzydzieści lat czyli Życie szulera

(do Oskara) lecz ponieważ nie odmawiasz mi przytułku, więc zapewne nie odmówisz i ostatków twey strawy (siada do stołu, Oskar stoi w przeciwnym kącie chaty) Ba!...
nie tak iesteś biedny iak się bydź wydaiesz... Wyborne wino! (piie) Ha!... tegom tez potrzebować, żeby się pokrzepić...Oskar! stoisz w kącie....
Daleyno, póydź, wypiymy szklankę... Nie, chcesz pić ze mną?... miałżebyś ieszcze iaką chęć zemsty? (porywa za kiy)
OSKAR.
(głosem ponurym)
Nie, ieden wyraz, któregoś rozumieć nie mógł, rozbroił rękę moią; na ten wyraz, straciłem żądzę zemsty; a bydź może, żem stracił nawet prawo do niey...
Lecz Amelia, którą tak skrzy wdziłeś, słusznie cię nienawidzi i pogardza tobą.
WARNER.
To prawda... a iednakże szkoda! tak szkoda, dla ciebie może naywięcey.
OSKAR.
Dla mnie?
WARNER.
Tak, chyba że inne masz iakie zrzódła (piąc daley i iedząc) Co do mnie, ieszcze chwila cierpliwości, odwagi...
sposobności tylko, spotkania, to co dzieli przyiść może, a fortuna wróci do mnie.
OSKAR.
(chcąc go przeniknąć)
Jakem sposobom?
WARNER.
Ha, odkryłem sekret.
OSKAR.
Sekret!
WARNER.
Przybywaiąc do tego kraiu, nie myślałem wprawdzie o tobie; lecz spotkawszy cię wstanie tak opłakanym, nasze dawne związki, wspomnienia młodości, żal, żem się przyczynił do
twoiego upadku, to wszystko skłoniłoby mnie może do podziału go z tobą i do powetowania kiedyś złego, iakie ci sprawić mogłem.
OSKAR.
Nie poymuię, co chcesz mówić?... iak to?..
, mógłżebyś?... twoia nędza!...
WARNER.
Oh!
wiem ia dobrze, iż ta odzież moia nie odpowiada mey mówie; iestem nawet pewny, iżbyś wierzyć mi nie chciał; więc przestańmy: kiedyś, będziesz miał tego dowód.
OSKAR
(z niecierpliwością)
Dowód?... czego?...
WARNER.
Już to nie iest błąd żaden, żadne omamienie. Dociekłem taiemnicy wygrywania zawsze.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: