Trzydzieści lat czyli Życie szulera


(na te słowa Henryk odkiywaiąc głowę z oznaką uszanowania i boleści, zdeymuie płaszcz kładzie na stołku)
HENRYK.
Więc tu!... co za nędza!...
moie dobre dziecię, (bierze ią za rękę) gdzież iest Pan domu?
JÓZEFKA.
Dopiero co Wyszedł.
HENRYK.
A moia... iego żona?
JÓZEFKA.
Mama (pokazuiąc druga izbę) iest tam!
HENRYK.
Twoia matka!... o droga!... czy bydź może... więc iesteś córką?...
JÓZEFKA.
Tak, iestem Józefka, córka Oskara.
HENRYK.
Boże!...
(bierze Józefkę na kolana i całuie ią. W tey chwili słychać głos Amelii wołaiącey córkę)
JÓZEFKA.
To mama mnie wola.
HENRYK.
(wstaiąc)
O matko moia!...
(Józefka wybiega)
Lecz nie, niewydaymy się ieszcze; tyle ucierpiała! przygotuymy ią zwolna do szczęścia, które iey wrócić przychodzę... Boże! otóż ona!
Scena XIII.
HENRYK, AMELIA, JÓZEFKA.
AMELIA.
(zatrzymuiąe córkę)
Nieznaiomy!... gdzież twóy oyciec Józefko?
JÓZKFKA.
Poszedł z, tym biednym do kaplicy.
AMELIA.
Do kaplicy...
weydź do drugiey izby, lecz nie oddalay się.
(Józejka bierze poduszkę do wyszywania i odchodzi)
HENRYK.
(na stronie)
Jesteśmy sami... będęż mieć-siły?...
AMELIA.
Dziwi mnie mocno, że cudzoziemiec, godności WPana, raczył zatrzymać się w naszem pomieszkaniu; a ieszcze więcey, ze może mieć cokolwiek do mówienia że mnąn
HENRYK.
Pani...
zbyt ważny powód... lecz, czy nic możesz przypomnieć mnie sobie?
AMELIA
Miałażbym kiedy znać WPana?
HENRYK.
Tak iest... Pani...
daleko ztąd; w czasie, gdzie byłaś, szczęśliwszą iak teraz.
na próżno!
Zostawszy wolnym, zebrałem poszlaki iakie go doszły w rozmaitych czasach; spieniężyłem spadek i wyiechałem szukać cię wszędzie.
Bóg mnie prowadził, moia siostra przyięła mnie pierwsza i masz mnie u nóg twoich!
AMELIA.
Twoia siostra!... więc będziesz także ią kochał?.. Józefko!...
Jozefka (przybieraiąc z poduszką, którą kładzie na stole)
Słucham mamy.
HENRYK.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: