Trzydzieści lat czyli Życie szulera


Nie mów iey nic ieszcze matko... chcę sam sobie zjednać iey serce...
AMELIA.
Póydź.
(kładąc ią w objęcia syna)
Ah! teraz, iestem szczęśliwą!
HENRYK.
Tak, wszyscy będziemy szczęśliwi! Patrz, w tym pugilaresie, przynoszę wartość miliona!
AMELIA.
Miliona!
JÓZEFKA.
Marno! czy to dużo milion?
HENRYK.
Lecz ieszcze droższe dobro przynoszę: przebaczenie dla oyca!...
AMELIA.
Czy podobna ? więc moglibyśmy wrócić do Francyi?
HENRYK.
Tak, bez żadnego niebezpieczeństwa; osądż ztąd matko, ile pragnę widzieć mego oyca.
AMELIA.
Twego oyca!... wnet go uściskasz.
(zatrzymuie się, późniey oddala cokolwiek z namysłem, Henryk zbliża się do Józef ki, i daie worek pełen złota wskazuiąc że to dla matki.
Mała wysypuie złoto na stół)
AMELIA.
(na stronie)
Cóżem chciała uczynić?... prowadzić go do kaplicy?
tam, zastałby Warnera, a ten nędznik, widząc nas w szczęściu, znowuby odstąpić nas niechciał... O!... nie... niech nigdy nie zna moiego syna!.. -uprzedzę męża...
trzeba oddalić Warnera... tak... lecz noc... burza... nic nie znaczy, nic mnie nie wstrzyma. Zataymy przed synem... Henryku...
(Henryk zbliża się do niey) zaraz się spełnią twoie życzenia; za chwilę będziesz w uściskach oyca; czekay tu... nie chodź za mną...
HENRYK.
Wychodzisz!.. - póydę z tobą...
AMELIA.
Nie... zostań... proszę cię...
HENRYK.
Matko moia! ty chcesz... Amelia,
Mam powody... idzie o szczęście nasze... słuchay prośby moiey.
HENRYK.
Ah zawsze...
iestem posłuszny!
AMELIA.
(do Józefki)
Ty moie dziecię bądź posłuszna woli twoiego przyiaciela... Ah!
od chwili, iak ia iestem szczęśliwą, i ty droższą, mi iesteś; (Wychodząc) czekayciei tu!
Scena XIV.
HENRYK, JÓZEFKA.
HENRYK.
Drogie dziecię, póki mama nie wróci, day mi kawałek papieru i pióro do pisania.
JÓZEFKA.
I świecy także, bo ciemno, nie prawdaż?
(wybiega)
HENRYK.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: