Trzydzieści lat czyli Życie szulera


(sam)
Słowo iedno do oberżysty pod lwem złotym, zęby tu przysłał móy poiazd. Pierwszy przechodzień zaniesie karteczkę.
Muszę tez uporządkować papiery, zapewniaiące na zawsze los moiego oyca... (dobywa s kieszeni) Oto, są...
JÓZEFKA.
(wracaiąc z lampą)
Póydź Pan do tey izby, masz tam wszystko co trzeba do pisania; tam iest mniey zimno i nie tak widać błyskawice.
HENRYK.
A ty?
JÓZEFKA.
Ja wezmę poduszkę, i będę pracować obok Pana;
HENRYK.
Tak, ty zawsze będziesz przy mnie.
(Henryk bierze lampę, pugilares, i wychodzi do drugiey izby)
JÓZEFKA.
Idę i ia za Panem;... grzmi, ciemno, ah, iakżebym Się bała, gdybym była sama; śpieszmy za nim!
(bieży po swoię poduszkę, i chce iść za Henrykiem, lecz ią łoskot piorunu zatrzymuie, a w tey samey chwili staie we drzwiach Warner i Oskar.
Natychmiast Józefka kładzie poduszkę na stołku i biesy na przeciw oycu)
Scena XV.
OSKAR, WARNER, JÓZEFKA.
JÓZEFKA.
Ah to oyciec!
(Oskar i Warner wchodzą szybko, Józefka bierze oyca za rękę i ciągnie ku izbie, w którey iest Henryk.
Warner idzie zlożyć swoię torbę na stóły a postrzegaiąc płaszcz i kapelusz Henryka)
WARNER.
Coż to znaczy?...
JÓZEFKA.
(do oyca)
Tylko cicho...
OSKAR
Cicho!... czemu?...
WARNER.
(spostrzegaiąc złoto na stole)
Złoto!...
JOZEFKA.
(odpowiedaiąc na pytanie oyca)
Bobyś przeszkodził podróżnemu, który do nas przybyły
OSKAR.
Podróżnemu?...
JÓZEFKA.
On tam iest... pisze... widzisz go?
OSKAR.
(zaglądaiąc do izby)
Woyskowy!... ia nie chcę...
WARNER.
(porywa go za rękę i ciągnie do stołu)
Cicho!... patrzay!...
OSKAR.
Co to znaczy?
WARNER.
(do Józefki)
Czy to złoto iest iego?
JÓZEFKA.
Nie, to moie; on mi ie darował.
(Warner idzie śpieszno ku drzwiom drugiey izby i zagląda)
OSKAR.
Darował!... to wszystko? więc musi bydź bardzo bogaty?
JÓZEFKA.
Oh! bardzo bogaty!... to iest, ma milion.
OSKAR.
(do Warnera) bilion!...


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: