Trzydzieści lat czyli Życie szulera

Wąchasz się widzę, zdaie Ci się niepodobna, aby syn uczciwego człowieka, bogatego kupca, znaydował się w podobnemi mieyscu; lecz nie odpychay mnie, póki nie wysłuchasz, a
nadewszystko błagam WPana nie wspominay moiemu Oycu...
DERMON.
WPan iestes Rodolf Derykur?
RODOLF.
Tak iest; pragnąłem uyść wzroku WPana lecz słów kilka usłyszane z ust iego, podczas obrzydłey sceny, którey byliśmy świadkami, nadewszystko WPana pomieszanie, przekonywa mnie
że po raz pierwszy iesteś w tym domu.
DERMON.
To prawda.
RODOLF.
Mniey od WPana rostropny, zostawiam tu część moiego maiątku, lecz przynaymniey unoszę móy honor, a opuszczając dom ten na zawsze, sadze okupić chwilę zaślepienia ostrzeżeniem
WPana, iż tam dopiero co słyszałem ohydne zmowy, grożące maiątkowi iego... Wierz mi WP. ieżeli graczem nie iesteś, uciekay z tego domu co prędzey.
DERMON.
Młodzieńcze!
iakkolwiek wielki błąd popełniłeś, ześ tu także przychodził, tem iednak ostrzeżeniem, zjednałeś sobie móy szacunek na zawsze...
zwierzenie się twoie godnym iest wzaiemney ufności. Nie, ia nie iestem graczem: bytność moia w tym domu, iest uczynkiem chwalebnym. Lecz spieszmy się, wychodźmy.
W mieyscu mniey ochydnem powinieneś otrzymać ufność i przyiaźń uczciwego człowieka.

(Chce odchodzić, w tym hałas; widać zandar.
mów, iednych ohsadzaiących drzwi, drugich iak zwracaią graczów chcących odchodzić, i wpychaią ich do salonu w głębi; Dermon i Rodolf powracaią także.)
DERMON.
Boże co widzę!
Scena IV.
Poprzedzaiący, OFICER od Żandarmów.
OFICER.
(do żołnierzy)
Tych tylko wypuszczać którzy się dadzą poznać z nazwiska (zatrzymuiąc Dermona i Rodolfa chcących odchodzić) iuz niewolno wychodzić,
RODOLF.
Jak to!
DERMON.
WPan chcesz zabronić?...
(widać graczów iak wychodzą po iednemu, wśród żołnierzy, okązuiąc swoie dowody)
OFICER.
Muszę wykonać dane mi rozkazy.
Proszę o papiery; iezeli się okażą dobremi, będziecie panowie wolni.
DERMON.
Ja zniesławiać siebie!


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: